தமிழ்

John 6:35 in Tamil

யோவான் 6:35
இயேசு அவர்களை நோக்கி: ஜீவ அப்பம் நானே, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒருக்காலும் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்.

John 6:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

American Standard Version (ASV)

Jesus said unto them. I am the bread of life: he that cometh to me shall not hunger, and he that believeth on me shall never thirst.

Bible in Basic English (BBE)

And this was the answer of Jesus: I am the bread of life. He who comes to me will never be in need of food, and he who has faith in me will never be in need of drink.

Darby English Bible (DBY)

[And] Jesus said to them, I am the bread of life: he that comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst at any time.

World English Bible (WEB)

Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to me will not be hungry, and he who believes in me will never be thirsty.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jesus said to them, `I am the bread of the life; he who is coming unto me may not hunger, and he who is believing in me may not thirst — at any time;

யோவான் 6:35 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Jeeva Appam Naanae, Ennidaththil Varukiravan Orukkaalum Pasiyataiyaan, Ennidaththil Visuvaasamaayirukkiravan Orukkaalum Thaakamataiyaan.


Read Full Chapter : John 6