தமிழ்

John 6:17 in Tamil

யோவான் 6:17
படவில் ஏறி, கடலின் அக்கரையிலுள்ள கப்பர்நகூமுக்கு நேராய்ப்போனார்கள்; அப்பொழுது இருட்டாயிருந்தது, இயேசுவும் அவர்களிடத்தில் வராதிருந்தார்.

John 6:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.

American Standard Version (ASV)

and they entered into a boat, and were going over the sea unto Capernaum. And it was now dark, and Jesus had not yet come to them.

Bible in Basic English (BBE)

And they took a boat and went across the sea in the direction of Capernaum. By then it was dark and still Jesus had not come to them.

Darby English Bible (DBY)

and having gone on board ship, they went over the sea to Capernaum. And it had already become dark, and Jesus had not come to them,

World English Bible (WEB)

and they entered into the boat, and were going over the sea to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not come to them.

Young’s Literal Translation (YLT)

and having entered into the boat, they were going over the sea to Capernaum, and darkness had already come, and Jesus had not come unto them,

யோவான் 6:17 in English

padavil Aeri, Kadalin Akkaraiyilulla Kapparnakoomukku Naeraaypponaarkal; Appoluthu Iruttayirunthathu, Yesuvum Avarkalidaththil Varaathirunthaar.


Read Full Chapter : John 6