தமிழ்

John 6:39 in Tamil

யோவான் 6:39
அவர் எனக்குத் தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்துபோகாமல், கடைசிநாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாயிருக்கிறது.


யோவான் 6:39 in English

avar Enakkuth Thanthavaikalil Ontaiyum Naan Ilanthupokaamal, Kataisinaalil Avaikalai Eluppuvathae Ennai Anuppina Pithaavin Siththamaayirukkirathu.


Read Full Chapter : John 6