தமிழ்

John 6:28 in Tamil

யோவான் 6:28
அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி தேவனுக்கேற்ற கிரியைகளை நடப்பிக்கும்படி நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்றார்கள்.

John 6:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

American Standard Version (ASV)

They said therefore unto him, What must we do, that we may work the works of God?

Bible in Basic English (BBE)

Then they said to him, How may we do the works of God?

Darby English Bible (DBY)

They said therefore to him, What should we do that we may work the works of God?

World English Bible (WEB)

They said therefore to him, “What must we do, that we may work the works of God?”

Young’s Literal Translation (YLT)

They said therefore unto him, `What may we do that we may work the works of God?’

யோவான் 6:28 in English

appoluthu Avarkal Avarai Nnokki Thaevanukkaetta Kiriyaikalai Nadappikkumpati Naangal Enna Seyyavaenndum Entarkal.


Read Full Chapter : John 6