தமிழ்

John 6:60 in Tamil

யோவான் 6:60
அவருடைய சீஷரில் அநேகர் இவைகளைக் கேட்டபொழுது, இது கடினமான உபதேசம், யார் இதைக் கேட்பார்கள் என்றார்கள்.

John 6:60 in Other Translations

King James Version (KJV)

Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?

American Standard Version (ASV)

Many therefore of his disciples, when the heard `this’, said, This is a hard saying; who can hear it?

Bible in Basic English (BBE)

Then, hearing this, a number of his disciples said, This is a hard saying; who is able to take in such teaching?

Darby English Bible (DBY)

Many therefore of his disciples having heard [it] said, This word is hard; who can hear it?

World English Bible (WEB)

Therefore many of his disciples, when they heard this, said, “This is a hard saying! Who can listen to it?”

Young’s Literal Translation (YLT)

many, therefore, of his disciples having heard, said, `This word is hard; who is able to hear it?’

யோவான் 6:60 in English

avarutaiya Seesharil Anaekar Ivaikalaik Kaettapoluthu, Ithu Katinamaana Upathaesam, Yaar Ithaik Kaetpaarkal Entarkal.


Read Full Chapter : John 6