தமிழ்

John 6:70 in Tamil

யோவான் 6:70
இயேசு அவர்களை நோக்கி: பன்னிருவராகிய உங்களை நான் தெரிந்துகொள்ளவில்லையா? உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசாயிருக்கிறான் என்றார்.


யோவான் 6:70 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Panniruvaraakiya Ungalai Naan Therinthukollavillaiyaa? Ungalukkullum Oruvan Pisaasaayirukkiraan Entar.


Read Full Chapter : John 6