தமிழ்

John 6:70 in Tamil

யோவான் 6:70
இயேசு அவர்களை நோக்கி: பன்னிருவராகிய உங்களை நான் தெரிந்துகொள்ளவில்லையா? உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசாயிருக்கிறான் என்றார்.

John 6:70 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?

American Standard Version (ASV)

Jesus answered them, Did not I choose you the twelve, and one of you is a devil?

Bible in Basic English (BBE)

Then Jesus said, Did I not make a selection of you, the twelve, and one of you is a son of the Evil One?

Darby English Bible (DBY)

Jesus answered them, Have not I chosen you the twelve? and of you one is a devil.

World English Bible (WEB)

Jesus answered them, “Didn’t I choose you, the twelve, and one of you is a devil?”

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus answered them, `Did not I choose you — the twelve? and of you — one is a devil.

யோவான் 6:70 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Panniruvaraakiya Ungalai Naan Therinthukollavillaiyaa? Ungalukkullum Oruvan Pisaasaayirukkiraan Entar.


Read Full Chapter : John 6