தமிழ்

John 6:71 in Tamil

யோவான் 6:71
சீமோனின் குமாரனாகிய யூதாஸ்காரியோத்து பன்னிருவரிலொருவனாயிருந்தும், தம்மைக் காட்டிக்கொடுக்கப்போகிறவனாயிருந்தபடியினால் அவனைக் குறித்து இப்படிச் சொன்னார்.

John 6:71 in Other Translations

King James Version (KJV)

He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.

American Standard Version (ASV)

Now he spake of Judas `the son’ of Simon Iscariot, for he it was that should betray him, `being’ one of the twelve.

Bible in Basic English (BBE)

He was talking of Judas, the son of Simon Iscariot. It was he who was to be false to Jesus–one of the twelve.

Darby English Bible (DBY)

Now he spoke of Judas [the son] of Simon, Iscariote, for he [it was who] should deliver him up, being one of the twelve.

World English Bible (WEB)

Now he spoke of Judas, the son of Simon Iscariot, for it was he who would betray him, being one of the twelve.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he spake of Judas, Simon’s `son’, Iscariot, for he was about to deliver him up, being one of the twelve.

யோவான் 6:71 in English

seemonin Kumaaranaakiya Yoothaaskaariyoththu Panniruvariloruvanaayirunthum, Thammaik Kaattikkodukkappokiravanaayirunthapatiyinaal Avanaik Kuriththu Ippatich Sonnaar.


Read Full Chapter : John 6