தமிழ்

John 6:31 in Tamil

யோவான் 6:31
வானத்திலிருந்து அவர்களுக்கு அப்பத்தைப் புசிக்கக்கொடுத்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, நம்முடைய பிதாக்கள் வனாந்தரத்தில் மன்னாவைப் புசித்தார்களே என்றார்கள்.

John 6:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.

American Standard Version (ASV)

Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, He gave them bread out of heaven to eat.

Bible in Basic English (BBE)

Our fathers had the manna in the waste land, as the Writings say, He gave them bread from heaven.

Darby English Bible (DBY)

Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread out of heaven to eat.

World English Bible (WEB)

Our fathers ate the manna in the wilderness. As it is written, ‘He gave them bread out of heaven{Greek and Hebrew use the same word for “heaven”, “the heavens”, “the sky”, and “the air”.} to eat.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

our fathers the manna did eat in the wilderness, according as it is having been written, Bread out of the heaven He gave them to eat.’

யோவான் 6:31 in English

vaanaththilirunthu Avarkalukku Appaththaip Pusikkakkoduththaar Entu Eluthiyirukkirapati, Nammutaiya Pithaakkal Vanaantharaththil Mannaavaip Pusiththaarkalae Entarkal.


Read Full Chapter : John 6