தமிழ்

John 6:63 in Tamil

யோவான் 6:63
ஆவியே உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது; நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது.


யோவான் 6:63 in English

aaviyae Uyirppikkirathu, Maamsamaanathu Ontukkum Uthavaathu; Naan Ungalukkuch Sollukira Vasanangal Aaviyaayum Jeevanaayum Irukkirathu.


Read Full Chapter : John 6