தமிழ்

John 6:10 in Tamil

யோவான் 6:10
இயேசு: ஜனங்களை உட்காரவையுங்கள் என்றார். அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாயிருந்தது. பந்தியிருந்த புருஷர்கள் ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் பேராயிருந்தார்கள்.

John 6:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

American Standard Version (ASV)

Jesus said, Make the people sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

Bible in Basic English (BBE)

Jesus said, Let the people be seated. Now there was much grass in that place. And those seated on the grass were about five thousand.

Darby English Bible (DBY)

[And] Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place: the men therefore sat down, in number about five thousand.

World English Bible (WEB)

Jesus said, “Have the people sit down.” Now there was much grass in that place. So the men sat down, in number about five thousand.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jesus said, `Make the men to sit down;’ and there was much grass in the place, the men then sat down, in number, as it were, five thousand,

யோவான் 6:10 in English

Yesu: Janangalai Utkaaravaiyungal Entar. Antha Idam Mikuntha Pullullathaayirunthathu. Panthiyiruntha Purusharkal Aerakkuraiya Aiyaayiram Paeraayirunthaarkal.


Read Full Chapter : John 6