தமிழ்

John 6:32 in Tamil

யோவான் 6:32
இயேசு அவர்களை நோக்கி: வானத்திலிருந்து வந்த அப்பத்தை மோசே உங்களுக்குக் கொடுக்கவில்லை; என் பிதாவோ வானத்திலிருந்து வந்த மெய்யான அப்பத்தை உங்களுக்குக் கொடுக்கிறார் என்று, மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்

John 6:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.

American Standard Version (ASV)

Jesus therefore said unto them, Verily, verily, I say unto you, It was not Moses that gave you the bread out of heaven; but my Father giveth you the true bread out of heaven.

Bible in Basic English (BBE)

Jesus then said to them, Truly I say to you, What Moses gave you was not the bread from heaven; it is my Father who gives you the true bread from heaven.

Darby English Bible (DBY)

Jesus therefore said to them, Verily, verily, I say to you, [It is] not Moses that has given you the bread out of heaven; but my Father gives you the true bread out of heaven.

World English Bible (WEB)

Jesus therefore said to them, “Most assuredly, I tell you, it wasn’t Moses who gave you the bread out of heaven, but my Father gives you the true bread out of heaven.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus, therefore, said to them, `Verily, verily, I say to you, Moses did not give you the bread out of the heaven; but my Father doth give you the true bread out of the heaven;

யோவான் 6:32 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Vaanaththilirunthu Vantha Appaththai Mose Ungalukkuk Kodukkavillai; En Pithaavo Vaanaththilirunthu Vantha Meyyaana Appaththai Ungalukkuk Kodukkiraar Entu, Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen


Read Full Chapter : John 6