தமிழ்

John 6:7 in Tamil

யோவான் 6:7
பிலிப்பு அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக, இவர்களில் ஒவ்வொருவன் கொஞ்சங்கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டாலும், இருநூறு பணத்து அப்பங்களும் இவர்களுக்குப் போதாதே என்றான்.

John 6:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.

American Standard Version (ASV)

Philip answered him, Two hundred shillings’ worth of bread is not sufficient for them, that every one may take a little.

Bible in Basic English (BBE)

Philip made answer, Bread to the value of two hundred pence would not be enough even to give everyone a little.

Darby English Bible (DBY)

Philip answered him, Loaves for two hundred denarii are not sufficient for them, that each may have some little [portion].

World English Bible (WEB)

Philip answered him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that everyone of them may receive a little.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Philip answered him, `Two hundred denaries’ worth of loaves are not sufficient to them, that each of them may receive some little;’

யோவான் 6:7 in English

pilippu Avarukkup Pirathiyuththaramaaka, Ivarkalil Ovvoruvan Konjangaொnjam Eduththukkonndaalum, Irunootru Panaththu Appangalum Ivarkalukkup Pothaathae Entan.


Read Full Chapter : John 6