தமிழ்

John 6:47 in Tamil

யோவான் 6:47
என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

John 6:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.

American Standard Version (ASV)

Verily, verily, I say unto you, He that believeth hath eternal life.

Bible in Basic English (BBE)

Truly I say to you, He who has faith in me has eternal life.

Darby English Bible (DBY)

Verily, verily, I say to you, He that believes [on me] has life eternal.

World English Bible (WEB)

Most assuredly, I tell you, he who believes in me has eternal life.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Verily, verily, I say to you, He who is believing in me, hath life age-during;

யோவான் 6:47 in English

ennidaththil Visuvaasamaayirukkiravanukku Niththiyajeevan Unndentu Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : John 6