தமிழ்

John 6:26 in Tamil

யோவான் 6:26
இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீங்கள் அற்புதங்களைக் கண்டதினால் அல்ல, நீங்கள் அப்பம் புசித்துத் திருப்தியானதினாலேயே என்னைத் தேடுகிறீர்களென்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

John 6:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

American Standard Version (ASV)

Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw signs, but because ye ate of the loaves, and were filled.

Bible in Basic English (BBE)

Jesus, answering them, said, Truly I say to you, You come after me, not because you saw signs, but because you were given the bread and had enough.

Darby English Bible (DBY)

Jesus answered them and said, Verily, verily, I say to you, Ye seek me not because ye have seen signs, but because ye have eaten of the loaves and been filled.

World English Bible (WEB)

Jesus answered them, “Most assuredly I tell you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate of the loaves, and were filled.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus answered them and said, `Verily, verily, I say to you, Ye seek me, not because ye saw signs, but because ye did eat of the loaves, and were satisfied;

யோவான் 6:26 in English

Yesu Avarkalukkup Pirathiyuththaramaaka: Neengal Arputhangalaik Kanndathinaal Alla, Neengal Appam Pusiththuth Thirupthiyaanathinaalaeyae Ennaith Thaedukireerkalentu Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : John 6