தமிழ்

John 6:22 in Tamil

யோவான் 6:22
மறுநாளில் கடலின் அக்கரையிலே நின்ற ஜனங்கள் அவருடைய சீஷர் ஏறின அந்த ஒரே படவுதவிர அங்கே வேறொரு படவும் இருந்ததில்லையென்றும், இயேசு தம்முடைய சீஷருடனேகூடப் படவில் ஏறாமல் அவருடைய சீஷர் மாத்திரம் போனார்களென்றும் அறிந்தார்கள்.

John 6:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

American Standard Version (ASV)

On the morrow the multitude that stood on the other side of the sea saw that there was no other boat there, save one, and that Jesus entered not with his disciples into the boat, but `that’ his disciples went away alone

Bible in Basic English (BBE)

The day after, the people who were on the other side of the sea saw that only one small boat had been there, that Jesus had not gone in that boat with the disciples, but that the disciples had gone away by themselves.

Darby English Bible (DBY)

On the morrow the crowd which stood on the other side of the sea, having seen that there was no other little ship there except that into which his disciples had got, and that Jesus had not gone with his disciples into the ship, but [that] his disciples had gone away alone;

World English Bible (WEB)

On the next day, the multitude that stood on the other side of the sea saw that there was no other boat there, except the one in which his disciples had embarked, and that Jesus hadn’t entered with his disciples into the boat, but his disciples had gone away alone.

Young’s Literal Translation (YLT)

On the morrow, the multitude that was standing on the other side of the sea, having seen that there was no other little boat there except one — that into which his disciples entered — and that Jesus went not in with his disciples into the little boat, but his disciples went away alone,

யோவான் 6:22 in English

marunaalil Kadalin Akkaraiyilae Ninta Janangal Avarutaiya Seeshar Aerina Antha Orae Padavuthavira Angae Vaeroru Padavum Irunthathillaiyentum, Yesu Thammutaiya Seesharudanaekoodap Padavil Aeraamal Avarutaiya Seeshar Maaththiram Ponaarkalentum Arinthaarkal.


Read Full Chapter : John 6