தமிழ்

John 6:15 in Tamil

யோவான் 6:15
ஆதலால் அவர்கள் வந்து, தம்மை ராஜாவாக்கும்படிப் பிடித்துக்கொண்டுபோக மனதாயிருக்கிறார்களென்று இயேசு அறிந்து, மறுபடியும் விலகி, தனியே மலையின்மேல் ஏறினார்.

John 6:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.

American Standard Version (ASV)

Jesus therefore perceiving that they were about to come and take him by force, to make him king, withdrew again into the mountain himself alone.

Bible in Basic English (BBE)

Now when Jesus saw that the people were about to come and take him by force to make him a king, he went away again up the mountain by himself.

Darby English Bible (DBY)

Jesus therefore knowing that they were going to come and seize him, that they might make [him] king, departed again to the mountain himself alone.

World English Bible (WEB)

Jesus therefore, perceiving that they were about to come and take him by force, to make him king, withdrew again to the mountain by himself.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus, therefore, having known that they are about to come, and to take him by force that they may make him king, retired again to the mountain himself alone.

யோவான் 6:15 in English

aathalaal Avarkal Vanthu, Thammai Raajaavaakkumpatip Pitiththukkonndupoka Manathaayirukkiraarkalentu Yesu Arinthu, Marupatiyum Vilaki, Thaniyae Malaiyinmael Aerinaar.


Read Full Chapter : John 6