தமிழ்

John 6:34 in Tamil

யோவான் 6:34
அப்பொழுது அவர்கள் அவரை நோக்கி: ஆண்டவரே, இந்த அப்பத்தை எப்பொழுதும் எங்களுக்குத் தரவேண்டும் என்றார்கள்.

John 6:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.

American Standard Version (ASV)

They said therefore unto him, Lord, evermore give us this bread.

Bible in Basic English (BBE)

Ah, Lord, they said, give us that bread for ever!

Darby English Bible (DBY)

They said therefore to him, Lord, ever give to us this bread.

World English Bible (WEB)

They said therefore to him, “Lord, always give us this bread.”

Young’s Literal Translation (YLT)

They said, therefore, unto him, `Sir, always give us this bread.’

யோவான் 6:34 in English

appoluthu Avarkal Avarai Nnokki: Aanndavarae, Intha Appaththai Eppoluthum Engalukkuth Tharavaenndum Entarkal.


Read Full Chapter : John 6