தமிழ்

John 6:42 in Tamil

யோவான் 6:42
இவன் யோசேப்பின் குமாரனாகிய இயேசு அல்லவா, இவனுடைய தகப்பனையும் தாயையும் அறிந்திருக்கிறோமே; அப்படியிருக்க, நான் வானத்திலிருந்திறங்கி வந்தேன் என்று இவன் எப்படிச் சொல்லுகிறான் என்றார்கள்.


யோவான் 6:42 in English

ivan Yoseppin Kumaaranaakiya Yesu Allavaa, Ivanutaiya Thakappanaiyum Thaayaiyum Arinthirukkiromae; Appatiyirukka, Naan Vaanaththilirunthirangi Vanthaen Entu Ivan Eppatich Sollukiraan Entarkal.


Read Full Chapter : John 6