தமிழ்

John 6:42 in Tamil

யோவான் 6:42
இவன் யோசேப்பின் குமாரனாகிய இயேசு அல்லவா, இவனுடைய தகப்பனையும் தாயையும் அறிந்திருக்கிறோமே; அப்படியிருக்க, நான் வானத்திலிருந்திறங்கி வந்தேன் என்று இவன் எப்படிச் சொல்லுகிறான் என்றார்கள்.

John 6:42 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?

American Standard Version (ASV)

And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how doth he now say, I am come down out of heaven?

Bible in Basic English (BBE)

And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we have seen? How is it then that he now says, I have come down from heaven?

Darby English Bible (DBY)

And they said, Is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we have known? how then does *he* say, I am come down out of heaven?

World English Bible (WEB)

They said, “Isn’t this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How then does he say, ‘I have come down out of heaven?'”

Young’s Literal Translation (YLT)

and they said, `Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we have known? how then saith this one — Out of the heaven I have come down?’

யோவான் 6:42 in English

ivan Yoseppin Kumaaranaakiya Yesu Allavaa, Ivanutaiya Thakappanaiyum Thaayaiyum Arinthirukkiromae; Appatiyirukka, Naan Vaanaththilirunthirangi Vanthaen Entu Ivan Eppatich Sollukiraan Entarkal.


Read Full Chapter : John 6