தமிழ்

Galatians 4:4 in Tamil

கலாத்தியர் 4:4
நாம் புத்திரசுவிகாரத்தையடையும்படி நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்டுக்கொள்ளத்தக்கதாக,

Galatians 4:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,

American Standard Version (ASV)

but when the fulness of the time came, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law,

Bible in Basic English (BBE)

But when the time had come, God sent out his Son, made of a woman, made under the law,

Darby English Bible (DBY)

but when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, come of woman, come under law,

World English Bible (WEB)

But when the fullness of the time came, God sent out his Son, born to a woman, born under the law,

Young’s Literal Translation (YLT)

and when the fulness of time did come, God sent forth His Son, come of a woman, come under law,

கலாத்தியர் 4:4 in English

naam Puththirasuvikaaraththaiyataiyumpati Niyaayappiramaanaththirkuk Geelppattavarkalai Meettukkollaththakkathaaka,


Read Full Chapter : Galatians 4