Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Matthew 3:15 in Tamil

Home » Bible » Matthew » Matthew 3 » Matthew 3:15 in

மத்தேயு 3:15
இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான்.


மத்தேயு 3:15 in English

Yesu Avanukkup Pirathiyuththaramaaka: Ippoluthu Idangaொdu, Ippati Ellaa Neethiyaiyum Niraivaettuvathu Namakku Aettathaayirukkirathu Entar. Appoluthu Avarukku Idangaொduththaan.


Tags இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக இப்பொழுது இடங்கொடு இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான்
Matthew 3:15 in Tamil Concordance Matthew 3:15 in Tamil Interlinear Matthew 3:15 in Tamil Image

Read Full Chapter : Matthew 3