தமிழ்

Hebrews 7:26 in Tamil

எபிரெயர் 7:26
பரிசுத்தரும், குற்றமற்றவரும், மாசில்லாதவரும், பாவிகளுக்கு விலகினவரும், வானங்களிலும் உயர்ந்தவருமாயிருக்கிற இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கிறார்.

Hebrews 7:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;

American Standard Version (ASV)

For such a high priest became us, holy, guileless, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens;

Bible in Basic English (BBE)

It was right for us to have such a high priest, one who is holy and without evil, doing no wrong, having no part with sinners, and made higher than the heavens:

Darby English Bible (DBY)

For such a high priest became us, holy, harmless, undefiled, separated from sinners, and become higher than the heavens:

World English Bible (WEB)

For such a high priest was fitting for us: holy, guiltless, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens;

Young’s Literal Translation (YLT)

For such a chief priest did become us — kind, harmless, undefiled, separate from the sinners, and become higher than the heavens,

எபிரெயர் 7:26 in English

parisuththarum, Kuttamattavarum, Maasillaathavarum, Paavikalukku Vilakinavarum, Vaanangalilum Uyarnthavarumaayirukkira Ivvithamaana Pirathaana Aasaariyar Namakku Aettavaraayirukkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 7