தமிழ்

Hebrews 7:1 in Tamil

எபிரெயர் 7:1
இந்த மெல்கிசேதேக்கு சாலேமின் ராஜாவும், உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமாயிருந்தான்; ராஜாக்களை முறியடித்துவந்த ஆபிரகாமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டுபோய், அவனை ஆசீர்வதித்தான்.

Hebrews 7:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;

American Standard Version (ASV)

For this Melchizedek, king of Salem, priest of God Most High, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him,

Bible in Basic English (BBE)

For this Melchizedek, the king of Salem, a priest of the Most High God, who gave Abraham his blessing, meeting him when he came back after putting the kings to death,

Darby English Bible (DBY)

For this Melchisedec, King of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from smiting the kings, and blessed him;

World English Bible (WEB)

For this Melchizedek, king of Salem, priest of God Most High, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him,

Young’s Literal Translation (YLT)

For this Melchisedek, king of Salem, priest of God Most High, who did meet Abraham turning back from the smiting of the kings, and did bless him,

எபிரெயர் 7:1 in English

intha Melkisethaekku Saalaemin Raajaavum, Unnathamaana Thaevanutaiya Aasaariyanumaayirunthaan; Raajaakkalai Muriyatiththuvantha Aapirakaamukku Ivan Ethirkonndupoy, Avanai Aaseervathiththaan.


Read Full Chapter : Hebrews 7