தமிழ்

Daniel 5:21 in Tamil

தானியேல் 5:21
அவர் மனுஷரினின்று தள்ளப்பட்டார்; அவருடைய இருதயம் மிருகங்களுடைய இருதயம்போலாயிற்று; காட்டுக்கழுதைகளோடே சஞ்சரித்தார்; உன்னதமான தேவன் மனுஷரின் ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்து, தமக்குச் சித்தமானவனை அதின்மேல் அதிகாரியாக்குகிறார் என்று அவர் உணர்ந்துகொள்ளுமட்டும் மாடுகளைப்போல் புல்லை மேய்ந்தார்; அவருடைய சரீரம் ஆகாயத்துப் பனியிலே நனைந்தது.

Daniel 5:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he was driven from the sons of men; and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses: they fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven; till he knew that the most high God ruled in the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will.

American Standard Version (ASV)

and he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts’, and his dwelling was with the wild asses; he was fed with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven; until he knew that the Most High God ruleth in the kingdom of men, and that he setteth up over it whomsoever he will.

Bible in Basic English (BBE)

And he was sent out from among the sons of men; and his heart was made like the beasts’, and he was living with the asses of the fields; he had grass for his food like the oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he was certain that the Most High is ruler in the kingdom of men, and gives power over it to anyone at his pleasure.

Darby English Bible (DBY)

and he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses; they fed him with grass like oxen, and his body was bathed with the dew of heaven; till he knew that the Most High God ruleth over the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will.

World English Bible (WEB)

and he was driven from the sons of men, and his heart was made like the animals’, and his dwelling was with the wild donkeys; he was fed with grass like oxen, and his body was wet with the dew of the sky; until he knew that the Most High God rules in the kingdom of men, and that he sets up over it whoever he will.

Young’s Literal Translation (YLT)

and from the sons of men he is driven, and his heart with the beasts hath been like, and with the wild asses `is’ his dwelling; the herb like oxen they cause him to eat, and by the dew of the heavens is his body wet, till that he hath known that God Most High is ruler in the kingdom of men, and whom He willeth He raiseth up over it.

தானியேல் 5:21 in English

avar Manusharinintu Thallappattar; Avarutaiya Iruthayam Mirukangalutaiya Iruthayampolaayittu; Kaattukkaluthaikalotae Sanjariththaar; Unnathamaana Thaevan Manusharin Raajyaththil Aalukai Seythu, Thamakkuch Siththamaanavanai Athinmael Athikaariyaakkukiraar Entu Avar Unarnthukollumattum Maadukalaippol Pullai Maeynthaar; Avarutaiya Sareeram Aakaayaththup Paniyilae Nanainthathu.


Read Full Chapter : Daniel 5