தமிழ்

Daniel 5:20 in Tamil

தானியேல் 5:20
அவருடைய இருதயம் மேட்டிமையாகி, அவருடைய ஆவி கர்வத்தினாலே கடினப்பட்டபோது, அவர் தமது சிங்காசனத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டார்; அவருடைய மகிமை அவரைவிட்டு அகன்றுபோயிற்று.

Daniel 5:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him:

American Standard Version (ASV)

But when his heart was lifted up, and his spirit was hardened so that he dealt proudly, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him:

Bible in Basic English (BBE)

But when his heart was lifted up and his spirit became hard with pride, he was put down from his place as king, and they took his glory from him:

Darby English Bible (DBY)

But when his heart was lifted up, and his spirit hardened unto presumption, he was deposed from the throne of his kingdom, and they took his glory from him;

World English Bible (WEB)

But when his heart was lifted up, and his spirit was hardened so that he dealt proudly, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him:

Young’s Literal Translation (YLT)

and when his heart was high, and his spirit was strong to act proudly, he hath been caused to come down from the throne of his kingdom, and his glory they have caused to pass away from him,

தானியேல் 5:20 in English

avarutaiya Iruthayam Maettimaiyaaki, Avarutaiya Aavi Karvaththinaalae Katinappattapothu, Avar Thamathu Singaasanaththilirunthu Thallappattar; Avarutaiya Makimai Avaraivittu Akantupoyittu.


Read Full Chapter : Daniel 5