தமிழ்

Isaiah 47:1 in Tamil

ஏசாயா 47:1
பாபிலோன் குமாரத்தியாகிய கன்னிகையே, நீ இறங்கி மண்ணிலே உட்காரு; கல்தேயரின் குமாரத்தியே, தரையிலே உட்காரு; உனக்குச் சிங்காசனமில்லை; நீ செருக்குக்காரியும் சுகசெல்வியும் என்று இனி அழைக்கப்படுவதில்லை.

Isaiah 47:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon, sit on the ground: there is no throne, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and delicate.

American Standard Version (ASV)

Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon; sit on the ground without a throne, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and delicate.

Bible in Basic English (BBE)

Come and take your seat in the dust, O virgin daughter of Babylon; come down from your seat of power, and take your place on the earth, O daughter of the Chaldaeans: for you will never again seem soft and delicate.

Darby English Bible (DBY)

Come down and sit in the dust, virgin-daughter of Babylon! Sit on the ground, — [there is] no throne, O daughter of the Chaldeans; for thou shalt no more be called tender and delicate.

World English Bible (WEB)

Come down, and sit in the dust, virgin daughter of Babylon; sit on the ground without a throne, daughter of the Chaldeans: for you shall no more be called tender and delicate.

Young’s Literal Translation (YLT)

Come down, and sit on the dust, O virgin daughter of Babylon, Sit on the earth, there is no throne, O daughter of the Chaldeans, For no more do they cry to thee, `O tender and delicate one.’

ஏசாயா 47:1 in English

paapilon Kumaaraththiyaakiya Kannikaiyae, Nee Irangi Mannnnilae Utkaaru; Kalthaeyarin Kumaaraththiyae, Tharaiyilae Utkaaru; Unakkuch Singaasanamillai; Nee Serukkukkaariyum Sukaselviyum Entu Ini Alaikkappaduvathillai.


Read Full Chapter : Isaiah 47