தமிழ்

Isaiah 47:14 in Tamil

ஏசாயா 47:14
இதோ, அவர்கள் தாளடியைப்போல இருப்பார்கள், நெருப்பு அவர்களைச் சுட்டெரிக்கும்; அவர்கள் தங்கள் பிராணனை அக்கினிஜுவாலையினின்று விடுவிப்பதில்லை; அது குளிர்காயத்தக்க தழலுமல்ல; எதிரே உட்காரத்தக்க அடுப்புமல்ல.

Isaiah 47:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: there shall not be a coal to warm at, nor fire to sit before it.

American Standard Version (ASV)

Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: it shall not be a coal to warm at, nor a fire to sit before.

Bible in Basic English (BBE)

Truly, they have become like dry stems, they have been burned in the fire; they are not able to keep themselves safe from the power of the flame: it is not a coal for warming them, or a fire by which a man may be seated.

Darby English Bible (DBY)

Behold, they shall be as stubble, the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: there shall not be a coal to warm at, [nor] fire to sit before it.

World English Bible (WEB)

Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: it shall not be a coal to warm at, nor a fire to sit before.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, they have been as stubble! Fire hath burned them, They deliver not themselves from the power of the flame, There is not a coal to warm them, a light to sit before it.

ஏசாயா 47:14 in English

itho, Avarkal Thaalatiyaippola Iruppaarkal, Neruppu Avarkalaich Sutterikkum; Avarkal Thangal Piraananai Akkinijuvaalaiyinintu Viduvippathillai; Athu Kulirkaayaththakka Thalalumalla; Ethirae Utkaaraththakka Aduppumalla.


Read Full Chapter : Isaiah 47