தமிழ்

Nahum 1:10 in Tamil

நாகூம் 1:10
அவர்கள் சன்னபின்னலாயிருக்கிற முட்செடிகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கையிலும் தங்கள் மதுபானத்தினால் வெறிகொண்டிருக்கையிலும், அவர்கள் முழுதும் காய்ந்துபோன செத்தையைப்போல எரிந்துபோவார்கள்.

Nahum 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

For while they be folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry.

American Standard Version (ASV)

For entangled like thorns, and drunken as with their drink, they are consumed utterly as dry stubble.

Bible in Basic English (BBE)

For though they are like twisted thorns, and are overcome as with drink, they will come to destruction like stems of grass fully dry.

Darby English Bible (DBY)

Though they be tangled together [as] thorns, and be as drenched from their drink, they shall be devoured as dry stubble, completely.

World English Bible (WEB)

For entangled like thorns, and drunken as with their drink, they are consumed utterly like dry stubble.

Young’s Literal Translation (YLT)

For while princes `are’ perplexed, And with their drink are drunken, They have been consumed as stubble fully dried.

நாகூம் 1:10 in English

avarkal Sannapinnalaayirukkira Mutchedikalukku Oppaayirukkaiyilum Thangal Mathupaanaththinaal Verikonntirukkaiyilum, Avarkal Muluthum Kaaynthupona Seththaiyaippola Erinthupovaarkal.


Read Full Chapter : Nahum 1