தமிழ்

Nahum 1:6 in Tamil

நாகூம் 1:6
அவருடைய கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்பவன் யார்? அவருடைய உக்கிரகோபத்திலே தரிப்பவன் யார்? அவருடைய எரிச்சல் அக்கினியைப்போல இறைக்கப்படுகிறது; அவராலே கன்மலைகள் பேர்க்கப்படும்.

Nahum 1:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who can stand before his indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? his fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him.

American Standard Version (ASV)

Who can stand before his indignation? and who can abide in the fierceness of his anger? his wrath is poured out like fire, and the rocks are broken asunder by him.

Bible in Basic English (BBE)

Who may keep his place before his wrath? and who may undergo the heat of his passion? his wrath is let loose like fire and the rocks are broken open by him.

Darby English Bible (DBY)

Who shall stand before his indignation? and who shall abide in the fierceness of his anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are broken asunder by him.

World English Bible (WEB)

Who can stand before his indignation? Who can endure the fierceness of his anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks are broken apart by him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Before His indignation who doth stand? And who riseth up in the heat of His anger? His fury hath been poured out like fire, And the rocks have been broken by Him.

நாகூம் 1:6 in English

avarutaiya Kopaththukku Munpaaka Nirpavan Yaar? Avarutaiya Ukkirakopaththilae Tharippavan Yaar? Avarutaiya Erichchal Akkiniyaippola Iraikkappadukirathu; Avaraalae Kanmalaikal Paerkkappadum.


Read Full Chapter : Nahum 1