தமிழ்

Deuteronomy 32:22 in Tamil

உபாகமம் 32:22
என் கோபத்தினால் அக்கினி பற்றிக்கொண்டது, அது தாழ்ந்த நரகமட்டும் எரியும்; அது பூமியையும் அதின் பலனையும் அழித்து, பர்வதங்களின் அஸ்திபாரங்களை வேகப்பண்ணும்.

Deuteronomy 32:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.

American Standard Version (ASV)

For a fire is kindled in mine anger, And burneth unto the lowest Sheol, And devoureth the earth with its increase, And setteth on fire the foundations of the mountains.

Bible in Basic English (BBE)

For my wrath is a flaming fire, burning to the deep parts of the underworld, burning up the earth with her increase, and firing the deep roots of the mountains.

Darby English Bible (DBY)

For a fire is kindled in mine anger, And it shall burn into the lowest Sheol, And shall consume the earth and its produce, And set fire to the foundations of the mountains.

Webster’s Bible (WBT)

For a fire is kindled in my anger, and shall burn to the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.

World English Bible (WEB)

For a fire is kindled in my anger, Burns to the lowest Sheol, Devours the earth with its increase, Sets on fire the foundations of the mountains.

Young’s Literal Translation (YLT)

For a fire hath been kindled in Mine anger, And it burneth unto Sheol — the lowest, And consumeth earth and its increase, And setteth on fire foundations of mountains.

உபாகமம் 32:22 in English

en Kopaththinaal Akkini Pattikkonndathu, Athu Thaalntha Narakamattum Eriyum; Athu Poomiyaiyum Athin Palanaiyum Aliththu, Parvathangalin Asthipaarangalai Vaekappannnum.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32