தமிழ்

Isaiah 24:6 in Tamil

ஏசாயா 24:6
இதினிமித்தம் சாபம் தேசத்தை பட்சித்தது, அதின் குடிகள் தண்டிக்கப்பட்டார்கள்; தேசத்தார் தகிக்கப்பட்டார்கள். சிலர்மாத்திரம் மீந்திருக்கிறார்கள்.

Isaiah 24:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.

American Standard Version (ASV)

Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are found guilty: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause the earth is given up to the curse, and those in it are judged as sinners: for this cause those living on the earth are burned up, and the rest are small in number.

Darby English Bible (DBY)

Therefore doth the curse devour the earth, and they that dwell therein are held guilty; therefore the inhabitants of the earth are consumed, and few men are left.

World English Bible (WEB)

Therefore has the curse devoured the earth, and those who dwell therein are found guilty: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore a curse hath consumed the land, And the inhabitants in it are become desolate, Therefore consumed have been inhabitants of the land, And few men have been left.

ஏசாயா 24:6 in English

ithinimiththam Saapam Thaesaththai Patchiththathu, Athin Kutikal Thanntikkappattarkal; Thaesaththaar Thakikkappattarkal. Silarmaaththiram Meenthirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 24