தமிழ்

Isaiah 1:31 in Tamil

ஏசாயா 1:31
பராக்கிரமசாலி சணற்கூளமும், அவன் கிரியை அக்கினிப்பொறியுமாகி, இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார்.

Isaiah 1:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.

American Standard Version (ASV)

And the strong shall be as tow, and his work as a spark; and they shall both burn together, and none shall quench them.

Bible in Basic English (BBE)

And the strong will be as food for the fire, and his work as a flame; and they will be burned together, with no one to put out the fire.

Darby English Bible (DBY)

And the strong shall be for tow, and his work a spark; and they shall both burn together, and there shall be none to quench [them].

World English Bible (WEB)

The strong will be like tinder, And his work like a spark. They will both burn together, And no one will quench them.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And the strong hath been for tow, And his work for a spark, And burned have both of them together, And there is none quenching!

ஏசாயா 1:31 in English

paraakkiramasaali Sanarkoolamum, Avan Kiriyai Akkinipporiyumaaki, Iranndum Avippaarillaamal Aekamaay Venthupom Entu Sollukiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 1