தமிழ்

Isaiah 1:10 in Tamil

ஏசாயா 1:10
சோதோமின் அதிபதிகளே, கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்; கொமோராவின் ஜனமே, நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள்.

Isaiah 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah.

American Standard Version (ASV)

Hear the word of Jehovah, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear to the word of the Lord, you rulers of Sodom; let your hearts be turned to the law of our God, you people of Gomorrah.

Darby English Bible (DBY)

Hear the word of Jehovah, rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, people of Gomorrah!

World English Bible (WEB)

Hear the word of Yahweh, you rulers of Sodom! Listen to the law of our God, you people of Gomorrah!

Young’s Literal Translation (YLT)

Hear the word of Jehovah, ye rulers of Sodom, Give ear to the law of our God, ye people of Gomorrah,

ஏசாயா 1:10 in English

sothomin Athipathikalae, Karththarutaiya Vaarththaiyaik Kaelungal; Komoraavin Janamae, Namathu Thaevanutaiya Vaethaththukkuch Sevikodungal.


Read Full Chapter : Isaiah 1