தமிழ்

Isaiah 1:21 in Tamil

ஏசாயா 1:21
உண்மையுள்ள நகரம் எப்படி வேசியாய்ப்போயிற்று! அது நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தது, நீதி அதில் குடிகொண்டிருந்தது; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர்.

Isaiah 1:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers.

American Standard Version (ASV)

How is the faithful city become a harlot! she that was full of justice! righteousness lodged in her, but now murderers.

Bible in Basic English (BBE)

The upright town has become untrue; there was a time when her judges gave right decisions, when righteousness had a resting-place in her, but now she is full of those who take men’s lives.

Darby English Bible (DBY)

How is the faithful city become a harlot! It was full of judgment; righteousness used to lodge in it, but now murderers.

World English Bible (WEB)

How the faithful city has become a prostitute! She was full of justice; righteousness lodged in her, But now murderers.

Young’s Literal Translation (YLT)

How hath a faithful city become a harlot? I have filled it `with’ judgment, Righteousness lodgeth in it — now murderers.

ஏசாயா 1:21 in English

unnmaiyulla Nakaram Eppati Vaesiyaayppoyittu! Athu Niyaayaththaal Nirainthirunthathu, Neethi Athil Kutikonntirunthathu; Ippolutho Athin Kutikal Kolaipaathakar.


Read Full Chapter : Isaiah 1