தமிழ்

Zechariah 8:3 in Tamil

சகரியா 8:3
நான் சீயோனிடத்தில் திரும்பி, எருசலேமின் நடுவிலே வாசம்பண்ணுவேன்; எருசலேம் சத்திய நகரம் என்றும், சேனைகளுடைய கர்த்தரின் பர்வதம் பரிசுத்த பர்வதம் என்றும் அழைக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Zechariah 8:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD; I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem: and Jerusalem shall be called a city of truth; and the mountain of the LORD of hosts the holy mountain.

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah: I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem: and Jerusalem shall be called The city of truth; and the mountain of Jehovah of hosts, The holy mountain.

Bible in Basic English (BBE)

This is what the Lord has said: I have come back to Zion, and will make my living-place in Jerusalem: and Jerusalem will be named The town of good faith; and the mountain of the Lord of armies The holy mountain.

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah: I am returned unto Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem; and Jerusalem shall be called, The city of truth; and the mountain of Jehovah of hosts, The holy mountain.

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh: “I have returned to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called ‘The City of Truth;’ and the mountain of Yahweh of Hosts, ‘The Holy Mountain.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah: I have turned back unto Zion, And I have dwelt in the midst of Jerusalem, And Jerusalem hath been called `The city of truth,’ And the mountain of Jehovah of Hosts, `The holy mountain.’

சகரியா 8:3 in English

naan Seeyonidaththil Thirumpi, Erusalaemin Naduvilae Vaasampannnuvaen; Erusalaem Saththiya Nakaram Entum, Senaikalutaiya Karththarin Parvatham Parisuththa Parvatham Entum Alaikkappadum Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 8