தமிழ்

Zechariah 2:10 in Tamil

சகரியா 2:10
சீயோன் குமாரத்தியே, கெம்பீரித்துப்பாடு; இதோ, நான் வந்து உன் நடுவில் வாசம்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Zechariah 2:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Sing and rejoice, O daughter of Zion: for, lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

Sing and rejoice, O daughter of Zion; for, lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

Ho, ho! go in flight from the land of the north, says the Lord: for I have sent you far and wide to the four winds of heaven, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

Sing aloud and rejoice, daughter of Zion; for behold, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

Sing and rejoice, daughter of Zion; for, behold, I come, and I will dwell in the midst of you,’ says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

Singe, and rejoice, O daughter of Zion, For lo, I am coming, and have dwelt in thy midst, An affirmation of Jehovah.

சகரியா 2:10 in English

seeyon Kumaaraththiyae, Kempeeriththuppaadu; Itho, Naan Vanthu Un Naduvil Vaasampannnuvaen Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 2