தமிழ்

Zechariah 2:11 in Tamil

சகரியா 2:11
அந்நாளிலே அநேகம் ஜாதிகள் கர்த்தரைச் சேர்ந்து என் ஜனமாவார்கள்; நான் உன் நடுவில் வாசமாயிருப்பேன்; அப்பொழுது சேனைகளின் கர்த்தர் என்னை உன்னிடத்தில் அனுப்பினாரென்று அறிவாய்.

Zechariah 2:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And many nations shall be joined to the LORD in that day, and shall be my people: and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto thee.

American Standard Version (ASV)

And many nations shall join themselves to Jehovah in that day, and shall be my people; and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that Jehovah of hosts has sent me unto thee.

Bible in Basic English (BBE)

Ho! Zion, go in flight from danger, you who are living with the daughter of Babylon.

Darby English Bible (DBY)

And many nations shall join themselves to Jehovah in that day, and shall be unto me for a people; and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that Jehovah of hosts hath sent me unto thee.

World English Bible (WEB)

Many nations shall join themselves to Yahweh in that day, and shall be my people; and I will dwell in the midst of you, and you shall know that Yahweh of Hosts has sent me to you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And joined have been many nations unto Jehovah in that day, And they have been to Me for a people, And I have dwelt in thy midst, And thou hast known that Jehovah of Hosts hath sent me unto thee.

சகரியா 2:11 in English

annaalilae Anaekam Jaathikal Karththaraich Sernthu En Janamaavaarkal; Naan Un Naduvil Vaasamaayiruppaen; Appoluthu Senaikalin Karththar Ennai Unnidaththil Anuppinaarentu Arivaay.


Read Full Chapter : Zechariah 2