தமிழ்

Jeremiah 16:19 in Tamil

எரேமியா 16:19
என் பெலனும், என் கோட்டையும், நெருக்கப்படுகிற நாளில் என் அடைக்கலமுமாகிய கர்த்தாவே, புறஜாதிகள் பூமியின் கடையாந்தரங்களிலிருந்து உம்மிடத்தில் வந்து: மெய்யாகவே, எங்கள் பிதாக்கள் பிரயோஜனமில்லாத பொய்யையும் மாயையையும் கைப்பற்றினார்கள் என்பார்கள்.

Jeremiah 16:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall come unto thee from the ends of the earth, and shall say, Surely our fathers have inherited lies, vanity, and things wherein there is no profit.

American Standard Version (ASV)

O Jehovah, my strength, and my stronghold, and my refuge in the day of affliction, unto thee shall the nations come from the ends of the earth, and shall say, Our fathers have inherited nought but lies, `even’ vanity and things wherein there is no profit.

Bible in Basic English (BBE)

O Lord, my strength and my strong tower, my safe place in the day of trouble, the nations will come to you from the ends of the earth, and say, The heritage of our fathers is nothing but deceit, even false things in which there is no profit.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah, my strength and my fortress, and my refuge in the day of distress, unto thee shall the nations come from the ends of the earth, and they shall say, Surely our fathers have inherited falsehood [and] vanity; and in these things there is no profit.

World English Bible (WEB)

Yahweh, my strength, and my stronghold, and my refuge in the day of affliction, to you shall the nations come from the ends of the earth, and shall say, Our fathers have inherited nothing but lies, [even] vanity and things in which there is no profit.

Young’s Literal Translation (YLT)

O Jehovah, my strength, and my fortress, And my refuge in a day of adversity, Unto Thee nations do come from the ends of earth, And say, Only falsehood did our fathers inherit, Vanity, and none among them is profitable.

எரேமியா 16:19 in English

en Pelanum, En Kottaைyum, Nerukkappadukira Naalil En Ataikkalamumaakiya Karththaavae, Purajaathikal Poomiyin Kataiyaantharangalilirunthu Ummidaththil Vanthu: Meyyaakavae, Engal Pithaakkal Pirayojanamillaatha Poyyaiyum Maayaiyaiyum Kaippattinaarkal Enpaarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 16