தமிழ்

Revelation 7:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:9
இவைகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தபோது, இதோ, சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைகளிலிருமிருந்து வந்ததும், ஒருவனும் எண்ணக்கூடாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள், வெள்ளை அங்கிகளைத் தரித்து, தங்கள் கைகளில் குருத்தோலைகளைப் பிடித்து, சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்கக்கண்டேன்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7:9 in English

ivaikalukkuppinpu, Naan Paarththapothu, Itho, Sakala Jaathikalilum Koththirangalilum Janangalilum Paashaikalilirumirunthu Vanthathum, Oruvanum Ennnakkoodaathathumaana Thiralaana Koottamaakiya Janangal, Vellai Angikalaith Thariththu, Thangal Kaikalil Kuruththolaikalaip Pitiththu, Singaasanaththirku Munpaakavum Aattukkuttiyaanavarukku Munpaakavum Nirkakkanntaen.


Read Full Chapter : Revelation 7