தமிழ்

Hosea 1:10 in Tamil

ஓசியா 1:10
என்றாலும், இஸ்ரவேல் புத்திரரின் தொகை அளக்கவும் எண்ணவுங் கூடாத கடற்கரை மணலைப்போலிருக்கும்; நீங்கள் என் ஜனமல்ல என்று அவர்களுக்குச் சொல்வதற்குப் பதிலாக நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லப்படும்.

Hosea 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God.

American Standard Version (ASV)

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass that, in the place where it was said unto them, Ye are not my people, it shall be said unto them, `Ye are’ the sons of the living God.

Bible in Basic English (BBE)

But still the number of the children of Israel will be like the sand of the sea, which may not be measured or numbered; and in place of its being said to them, You are not my people, it will be said to them, You are the sons of the living God

Darby English Bible (DBY)

Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea which cannot be measured or numbered; and it shall come to pass, [that] in the place where it was said unto them, Ye are not my people, it shall be said unto them, Sons of the living ùGod.

World English Bible (WEB)

Yet the number of the children of Israel will be as the sand of the sea, which can’t be measured nor numbered; and it will come to pass that, in the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ they will be called ‘sons of the living God.’

Young’s Literal Translation (YLT)

and the number of the sons of Israel hath been as the sand of the sea, that is not measured nor numbered, and it hath come to pass in the place where it is said to them, Ye `are’ not My people, it is said to them, Sons of the Living God;

ஓசியா 1:10 in English

entalum, Isravael Puththirarin Thokai Alakkavum Ennnavung Koodaatha Kadarkarai Manalaippolirukkum; Neengal En Janamalla Entu Avarkalukkuch Solvatharkup Pathilaaka Neengal Jeevanulla Thaevanutaiya Pillaikal Entu Avarkalukkuch Sollappadum.


Read Full Chapter : Hosea 1