தமிழ்

Romans 8:14 in Tamil

ரோமர் 8:14
மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள்.


ரோமர் 8:14 in English

maelum Evarkal Thaevanutaiya Aaviyinaalae Nadaththappadukiraarkalo, Avarkal Thaevanutaiya Puththiraraayirukkiraarkal.


Read Full Chapter : Romans 8