தமிழ்

Ephesians 1:5 in Tamil

எபேசியர் 1:5
பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்குத் தந்தருளின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக,

Ephesians 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

American Standard Version (ASV)

having foreordained us unto adoption as sons through Jesus Christ unto himself, according to the good pleasure of his will,

Bible in Basic English (BBE)

As we were designed before by him for the position of sons to himself, through Jesus Christ, in the good pleasure of his purpose,

Darby English Bible (DBY)

having marked us out beforehand for adoption through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

World English Bible (WEB)

having predestined us for adoption as children through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his desire,

Young’s Literal Translation (YLT)

having foreordained us to the adoption of sons through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will,

எபேசியர் 1:5 in English

piriyamaanavarukkul Thaam Namakkuth Thantharulina Thammutaiya Kirupaiyin Makimaikkup Pukalchchiyaaka,


Read Full Chapter : Ephesians 1