தமிழ்

Ephesians 1:7 in Tamil

எபேசியர் 1:7
அவருடைய கிருபையின் ஐசுவரியத்தின்படியே, இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவமன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது.

Ephesians 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

American Standard Version (ASV)

in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,

Bible in Basic English (BBE)

In whom we have salvation through his blood, the forgiveness of our sins, through the wealth of his grace,

Darby English Bible (DBY)

in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of offences, according to the riches of his grace;

World English Bible (WEB)

in whom we have our redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace,

Young’s Literal Translation (YLT)

in whom we have the redemption through his blood, the remission of the trespasses, according to the riches of His grace,

எபேசியர் 1:7 in English

avarutaiya Kirupaiyin Aisuvariyaththinpatiyae, Ivarutaiya Iraththaththinaalae Paavamannippaakiya Meetpu Ivarukkul Namakku Unndaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Ephesians 1