தமிழ்

Zechariah 13:1 in Tamil

சகரியா 13:1
அந்நாளிலே பாவத்தையும் அழுக்கையும் நீக்க, தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஊற்று உண்டாயிருக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 13:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness.

American Standard Version (ASV)

In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness.

Bible in Basic English (BBE)

In that day there will be a fountain open to the family of David and to the people of Jerusalem, for sin and for that which is unclean.

Darby English Bible (DBY)

In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness.

World English Bible (WEB)

“In that day there will be a spring opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness.

Young’s Literal Translation (YLT)

In that day there is a fountain opened To the house of David And to the inhabitants of Jerusalem, For sin and for impurity.

சகரியா 13:1 in English

annaalilae Paavaththaiyum Alukkaiyum Neekka, Thaaveethin Kudumpaththaarukkum Erusalaemin Kutikalukkum Thirakkappatta Oru Oottu Unndaayirukkum.


Read Full Chapter : Zechariah 13