தமிழ்

Titus 3:5 in Tamil

தீத்து 3:5
நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினிமித்தம் அவர் நம்மை இரட்சியாமல், தமது இரக்கத்தின்படியே, மறுஜென்ம முழுக்கினாலும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை இரட்சித்தார்.

Titus 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

American Standard Version (ASV)

not by works `done’ in righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit,

Bible in Basic English (BBE)

Not by works of righteousness which we did ourselves, but in the measure of his mercy, he gave us salvation, through the washing of the new birth and the giving of new life in the Holy Spirit,

Darby English Bible (DBY)

not on the principle of works which [have been done] in righteousness which *we* had done, but according to his own mercy he saved us through [the] washing of regeneration and renewal of [the] Holy Spirit,

World English Bible (WEB)

not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit,

Young’s Literal Translation (YLT)

(not by works that `are’ in righteousness that we did but according to His kindness,) He did save us, through a bathing of regeneration, and a renewing of the Holy Spirit,

தீத்து 3:5 in English

naam Seytha Neethiyin Kiriyaikalinimiththam Avar Nammai Iratchiyaamal, Thamathu Irakkaththinpatiyae, Marujenma Mulukkinaalum, Parisuththa Aaviyinutaiya Puthithaakkuthalinaalum Nammai Iratchiththaar.


Read Full Chapter : Titus 3