தமிழ்

Titus 3:1 in Tamil

தீத்து 3:1
துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து அடங்கியிருக்கவும், சகலவிதமான நற்கிரியைகளையும் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கவும்,

Titus 3:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,

American Standard Version (ASV)

Put them in mind to be in subjection to rulers, to authorities, to be obedient, to be ready unto every good work,

Bible in Basic English (BBE)

Make clear to them that they are to put themselves under rulers and authorities, to do what they are ordered, to be ready for every good work,

Darby English Bible (DBY)

Put them in mind to be subject to rulers, to authorities, to be obedient to rule, to be ready to do every good work,

World English Bible (WEB)

Remind them to be in subjection to rulers and to authorities, to be obedient, to be ready for every good work,

Young’s Literal Translation (YLT)

Remind them to be subject to principalities and authorities, to obey rule, unto every good work to be ready,

தீத்து 3:1 in English

thuraiththanangalukkum Athikaarangalukkum Geelppatinthu Adangiyirukkavum, Sakalavithamaana Narkiriyaikalaiyum Seyya Aayaththamaayirukkavum,


Read Full Chapter : Titus 3