தமிழ்

Jude 1:5 in Tamil

யூதா 1:5
நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும், நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறதென்னவெனில், கர்த்தர் தமது ஜனத்தை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி இரட்சித்து, பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார்.


யூதா 1:5 in English

neengal Munnamae Arinthirunthaalum, Naan Ungalukku Ninaippootta Virumpukirathennavenil, Karththar Thamathu Janaththai Ekipthu Thaesaththilirunthu Varappannnni Iratchiththu, Pinpu Visuvaasiyaathavarkalai Aliththaar.


Read Full Chapter : Jude 1