தமிழ்

Jude 1:14 in Tamil

யூதா 1:14
ஆதாமுக்கு ஏழாந்தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களைக்குறித்து: இதோ, எல்லாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கிறதற்கும், அவர்களில் அவபக்தியுள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய்ச் செய்துவந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளினிமித்தமும்,

Jude 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,

American Standard Version (ASV)

And to these also Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, Behold, the Lord came with ten thousands of his holy ones,

Bible in Basic English (BBE)

The prophet Enoch, who was the seventh after Adam, said of these men, The Lord came with tens of thousands of his saints,

Darby English Bible (DBY)

And Enoch, [the] seventh from Adam, prophesied also as to these, saying, Behold, [the] Lord has come amidst his holy myriads,

World English Bible (WEB)

About these also Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with ten thousands of his holy ones,

Young’s Literal Translation (YLT)

And prophesy also to these did the seventh from Adam — Enoch — saying, `Lo, the Lord did come in His saintly myriads,

யூதா 1:14 in English

aathaamukku Aelaanthalaimuraiyaana Aenokkum Ivarkalaikkuriththu: Itho, Ellaarukkum Niyaayaththeerppuk Kodukkiratharkum, Avarkalil Avapakthiyullavarkal Yaavarum Avapakthiyaaych Seythuvantha Sakala Avapakthiyaana Kiriyaikalinimiththamum,


Read Full Chapter : Jude 1