தமிழ்

Matthew 25:31 in Tamil

மத்தேயு 25:31
அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமைபொருந்தினவராய்ச் சகல பரிசுத்த தூதரோடுங்கூட வரும்போது, தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருப்பார்.

Matthew 25:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

American Standard Version (ASV)

But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:

Bible in Basic English (BBE)

But when the Son of man comes in his glory, and all the angels with him, then will he be seated in his glory:

Darby English Bible (DBY)

But when the Son of man comes in his glory, and all the angels with him, then shall he sit down upon his throne of glory,

World English Bible (WEB)

“But when the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And whenever the Son of Man may come in his glory, and all the holy messengers with him, then he shall sit upon a throne of his glory;

மத்தேயு 25:31 in English

antiyum Manushakumaaran Thamathu Makimaiporunthinavaraaych Sakala Parisuththa Thootharodungaூda Varumpothu, Thamathu Makimaiyulla Singaasanaththinmael Veettiruppaar.


Read Full Chapter : Matthew 25