தமிழ்

1 Thessalonians 4:16 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16
ஏனெனில், கர்த்தர் தாமே ஆரவாத்தோடும், பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும், தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கிவருவார்; அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்.

1 Thessalonians 4:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

American Standard Version (ASV)

For the Lord himself shall descend from heaven, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first;

Bible in Basic English (BBE)

Because the Lord himself will come down from heaven with a word of authority, with the voice of the chief angel, with the sound of a horn: and the dead in Christ will come to life first;

Darby English Bible (DBY)

for the Lord himself, with an assembling shout, with archangel’s voice and with trump of God, shall descend from heaven; and the dead in Christ shall rise first;

World English Bible (WEB)

For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with God’s trumpet. The dead in Christ will rise first,

Young’s Literal Translation (YLT)

because the Lord himself, in a shout, in the voice of a chief-messenger, and in the trump of God, shall come down from heaven, and the dead in Christ shall rise first,

1 தெசலோனிக்கேயர் 4:16 in English

aenenil, Karththar Thaamae Aaravaaththodum, Pirathaana Thoothanutaiya Saththaththodum, Thaeva Ekkaalaththodum Vaanaththilirunthu Irangivaruvaar; Appoluthu Kiristhuvukkul Mariththavarkal Muthalaavathu Elunthiruppaarkal.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 4