தமிழ்

Exodus 20:18 in Tamil

யாத்திராகமம் 20:18
ஜனங்கள் எல்லாரும் இடிமுழக்கங்களையும் மின்னல்களையும் எக்காளச் சத்தத்தையும் மலை புகைகிறதையும் கண்டார்கள்; அதைக் கண்டு, ஜனங்கள் பின்வாங்கி, தூரத்திலே நின்று,

Exodus 20:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.

American Standard Version (ASV)

And all the people perceived the thunderings, and the lightnings, and the voice of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they trembled, and stood afar off.

Bible in Basic English (BBE)

And all the people were watching the thunderings and the flames and the sound of the horn and the mountain smoking; and when they saw it, they kept far off, shaking with fear.

Darby English Bible (DBY)

And all the people saw the thunderings, and the flames, and the sound of the trumpet, and the mountain smoking; and when the people saw [it], they trembled, and stood afar off,

Webster’s Bible (WBT)

And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.

World English Bible (WEB)

All the people perceived the thunderings, the lightnings, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. When the people saw it, they trembled, and stayed at a distance.

Young’s Literal Translation (YLT)

And all the people are seeing the voices, and the flames, and the sound of the trumpet, and the mount smoking; and the people see, and move, and stand afar off,

யாத்திராகமம் 20:18 in English

janangal Ellaarum Itimulakkangalaiyum Minnalkalaiyum Ekkaalach Saththaththaiyum Malai Pukaikirathaiyum Kanndaarkal; Athaik Kanndu, Janangal Pinvaangi, Thooraththilae Nintu,


Read Full Chapter : Exodus 20